Birim bünyesinde sektördeki ambalaj malzemeleri, teknolojileri ve teknikleri alanındaki yenilikler takip edilir ve uygulanması sağlanır. Ambalaj Ar-Ge, Ompack Plastik’in devam eden gelişimine en üst düzeyde katkı sağlamak için yenilikçi ambalaj çözümleri üretir.

Maksimum seviyede üretim, etkili bilgi akışı ve işbirliği sağlayabilmek için iç ve dış iş ortaklarıyla yakın ilişkiler ve iletişim kurar. Hızlı ve zamanında uygulamalar yapabilmek için etkili süreçler oluşturur. Ambalaj Ar-Ge’de sürdürülebilir ürünler geliştirme hedefi, çevreye karşı olan sorumlulukla paralel olarak yürütülmektedir.